Guérison

M@f tompoko, izaho tompoko dia misy an ilay fanahy manambady efa an taonany maro. Efa imbetsaka ihan tompoko aho no nahaino toriteny sy mpanompon’Andriamanitra miresaka mahakisika an io fanahy manambady io. Fa ny zavatra tonga ao antsaiko voalohany foana hoe izaho tsisy an zany fanahy manambady izany rehefa mahaino toriteny na mpanompon’Andriamanitra miresaka mahakasika an …

Read More »

Rhv Virapin

“M@f Bishop. Témoignage 3 : tadidinao ve ilay tongotro gauche tapaka t@ mars 2019. T@ miracle spécial volana avril 2019 no nahasitrana azy. Fa saingy nitodra takaitra aho, lasa fohy ilay izy raha oharina @lay droit. Ary nanao douleur en permanence aho na mipetraka na mitsangana. Rehefa mipetraka aho dia manamboatra fomba fipetraka foana mba …

Rhv Virapin Read More »

Rhl Lucka

“ity ny temoignageko FANASITRANANA Tamin’ny 28 avril nomaly izaho rehefa avy nisakafo atoandro de samy maka aina ary izaho andeha andamina ny eo amin’ny latabatra ka andeha anala ny vilia maloto. Tampoka teo kofona tsotr’izao aho dia lasa aho nivoaka andeha amoaka ny rehoka(miala tsiny ny amin’ny teny ampiasaina). Noheveriko fa rehoka tsotra ny ivoaka …

Rhl Lucka Read More »

Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona

“Shalom Bishop. Hamerina ny voninahitra hoan’Andriamanitra tompoko no antony hanoratanay mivady eto androany . Brenda et @Thierry Setramampionona , mipetraka aty Toamasina, manan-janaka 3 : 6 ans ny voaloha- 4 ans ny faharoa ary 6 mois ao ankibo , teraka @ mois d’août ny fahatelo. Mahagaga Andriamanitra . « Fanasitranana an’i Emma » angamba no …

Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona Read More »

Rhv Linah

“Mbola fijorona vavolombelona manaraka. Zanako Ilonah. Nafana be ny vatany ray manontolo omaly. De tsy natoky taty anatiko t@ ireo fampianarana atolotrareo anay. De natorony Ana Teo @ tibias ny nisy bay ary Tena mamay io vatanio. De naka rano namasinoko ran’i jesosy de nampandroiko azy de nosorako diloilo le bainy satria nanaitaina azy. Any …

Rhv Linah Read More »

“M@f Bishop. Hijoro vavolombelona aho ny am zvt nanjo ahy. Tonga ny fadimbolako tam le 11 mai teo, tsy nety nijan raha ts elabe, nefa mbola nisy zvt nande foana tao (tsy ra intsony fa zvt mavomavo madity be) ary niaraka tamzay d tsy nahatazona pipi aho. Ankoatrizay d ny bas du ventre-ko no narary …

Read More »

“Nisy tovovavy 21 taona ,nisy taolana nikisaka ny hazon-damosiny dia tsy afaka mibata zavatra mihoatra ny 2kg nanomboka t@faha 8taonany ,t@fotoanan’ny fizarana diloilo dia nihosotra izy , taorian’izay nanandrana nanao zavatra tsy vitany ,h@zao tsy reny intsony ilay izy”

“Maf tompoko! Temoinage nahakasika ilay mouchoir t@ herin’ny androany: nisy rahavavy izay tao anaty cellule. Vao iray volana no nahatongavany nivavahany tao ampiangonana. Nanaraka ny miracle special t@ 24/05/20 teo izy mikasika ilay mouchoir. Nihaino ilay torinteny izy & ny vadiny ary ny bebeny (90 taona mahery, ampahorian’ny fanahy maloto:in11 misy crise mitabataba, milaza fa …

Read More »