Rhv Andy

“M@f Tompoko. Tena mankasitraka indrindra tompoko ny amin’ny fampianarana sy ny vavaka izay ataonao ho anay. Voninahitra ho an’i Jesosy irery ihany. Tokony efa ela aho ny nametraka dossier am reconnaissance de diplôme, mba avadika ny diplôme ny zareo aty ny diplômeko. Nefa tam 14 mai teo aho vao nametraka dossier, tena efa tara bé. …

Rhv Andy Read More »