Patrick ANDRIANARIVO

M@f tompoko, izaho tompoko dia misy an ilay fanahy manambady efa an taonany maro. Efa imbetsaka ihan tompoko aho no nahaino toriteny sy mpanompon’Andriamanitra miresaka mahakisika an io fanahy manambady io. Fa ny zavatra tonga ao antsaiko voalohany foana hoe izaho tsisy an zany fanahy manambady izany rehefa mahaino toriteny na mpanompon’Andriamanitra miresaka mahakasika an …

Read More »

Rahalahy Rijalanto

Mitomboa @ fahasoavana tompoko , Voninahitra ho an’Andriamanitra fa rehefa namafy tamin’ny fanentanana nataonao ny amin’ny fividianana tany hoan’ny fonenan’ny Voninahitra ny Alahady farany avant confinement , Dia nomen’Andriamanitra famatsiana tao anatin’ny Iray volana nazahoanay tany 500 M2 Eny ILAFY izahay .

Rhv Andy

“M@f Tompoko. Tena mankasitraka indrindra tompoko ny amin’ny fampianarana sy ny vavaka izay ataonao ho anay. Voninahitra ho an’i Jesosy irery ihany. Tokony efa ela aho ny nametraka dossier am reconnaissance de diplôme, mba avadika ny diplôme ny zareo aty ny diplômeko. Nefa tam 14 mai teo aho vao nametraka dossier, tena efa tara bé. …

Rhv Andy Read More »

Rhv Virapin

“M@f Bishop. Témoignage 3 : tadidinao ve ilay tongotro gauche tapaka t@ mars 2019. T@ miracle spécial volana avril 2019 no nahasitrana azy. Fa saingy nitodra takaitra aho, lasa fohy ilay izy raha oharina @lay droit. Ary nanao douleur en permanence aho na mipetraka na mitsangana. Rehefa mipetraka aho dia manamboatra fomba fipetraka foana mba …

Rhv Virapin Read More »

Rhv Tsito Salohy Ravelomanantsoa

“Fiadanana Bishop . Temoignage mahakasika ny osotra. Voninahitra ho an’Andriamanitra Mpiasa madininika ny tenako ao Ambatovy ary afaka esorina tsara mihitsy. @Departement hafa rehetra ny olona mitovy poste amiko efa depuis confinement no nasaina nijanona tsy miasa .Niditra chomage technique izahay mandritry ny fotoana tsy voafetra. No ho Fahasoavan’Andriamanitra sy Famindrampony dia ny Lehibe miangavy …

Rhv Tsito Salohy Ravelomanantsoa Read More »

Rhv Raharilalasoa Judith

“M@f tompoko.. Raharilalasoa Judith Mpanjaitra Mananjanaka 4 Monina lot III D 16 Antaniavo Tananarive. Voninahitra ho An’Andriamanitra Irery ihany ary mankasitraka anareo mivady Mpitarika anay sy Mamotsotra Tenimpitahiana ho anay. Mpanaraka 97.4fm aho..Nandray Hosotra izahay tato antrano ary tena taorianan’izany dia nisokatra ny Fitahiana arabolanay tato antrano..Tsy takatry ny saina ny Fitahiana sy Famatsiana azonay.. …

Rhv Raharilalasoa Judith Read More »

Rhv Chantal

“Maf tompoko voninahitra ho an’Atra no hijoroko vavolombelona ary mankasitraka anao Bishop Patrick sy Rév Fara Andrianarivo zay mampianatra zava-dalina ny tenin’Atra ny hijoroko vavolombelona dia ao anatin’izao crise eto @ firenentsika izao dia tena tsy ory zavatra andavanandro izahay ao antrano ary afaka misokatra tapak’andro ny toeram-piasako ary betsaka mihitsy ny ventes isan’andro manao …

Rhv Chantal Read More »

Rhl Lucka

“ity ny temoignageko FANASITRANANA Tamin’ny 28 avril nomaly izaho rehefa avy nisakafo atoandro de samy maka aina ary izaho andeha andamina ny eo amin’ny latabatra ka andeha anala ny vilia maloto. Tampoka teo kofona tsotr’izao aho dia lasa aho nivoaka andeha amoaka ny rehoka(miala tsiny ny amin’ny teny ampiasaina). Noheveriko fa rehoka tsotra ny ivoaka …

Rhl Lucka Read More »

Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona

“Shalom Bishop. Hamerina ny voninahitra hoan’Andriamanitra tompoko no antony hanoratanay mivady eto androany . Brenda et @Thierry Setramampionona , mipetraka aty Toamasina, manan-janaka 3 : 6 ans ny voaloha- 4 ans ny faharoa ary 6 mois ao ankibo , teraka @ mois d’août ny fahatelo. Mahagaga Andriamanitra . « Fanasitranana an’i Emma » angamba no …

Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona Read More »