Rhv Nirina

“M@f tompoko: fiangonana Ampasimbola/Amparafaravola: RV Nirina olona vaovao vao tonga tamin n fotoana fanosorana diloilo iny ,nisitaka n mamany efa amam bolana ,niray saina izy SN dadany ary NY zandriny tao antrano ,nihosotra diloilo ,ary nivavaka hodian n reniny ,NY ampitson iny tonga ilay ramatoa nody tao amin NY tokantranony ,(izy ireo dia avy témoin d Jehovah avokoa ) ni nanolontena ho an Jesosy ,mankasitraka tompoko”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *