“Nisy tovovavy 21 taona ,nisy taolana nikisaka ny hazon-damosiny dia tsy afaka mibata zavatra mihoatra ny 2kg nanomboka t@faha 8taonany ,t@fotoanan’ny fizarana diloilo dia nihosotra izy , taorian’izay nanandrana nanao zavatra tsy vitany ,h@zao tsy reny intsony ilay izy”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *